.22 toimintaRATA

.22 Toimintarata on tarkoitettu reserviläisammuntaan sekä muuhun toiminnalliseen ammuntaan ( esim. SRA, Practical/IPSC, IDPA ). Rata on aloittanut toiminnan toukokuussa 2023.

Radan toimintaideana on se että radan ”valvojat” nimikkeellä toimivaan käyttäjäpooliin hyväksyttävät henkilöt koulutetaan kaikki valvojiksi. Valvojana olemisen edellytyksenä on SRA, IPSC, IDPA etc. turvallisen ampujan tutkinto + vakuutus+valvojakoulutus. Kausimaksun maksettuaan valvojiksi osallistujilla on vapaa oikeus käyttää rataa kaikessa sen toiminnassa. Tämä aktiivien ydinryhmä mahdollistaa muun toiminnan radalla kuten tapahtumien, kilpailujen ja valvottujen vuorojen järjestämisen sekä radan vuokraamisen. ”Valvoja”-status ei sinänsä velvoita valvojaa valvomaan yleisiä/avoimia vuoroja, vaikkakin se olisi toivottavaa radan toiminnan tehostamiseksi  sekä uusien harrastajien mukaan saamiseksi. Jokainen valvoja merkitsee oman ampumavuoronsa kalenteriin ennen vuoron alkua. Samalle vuorolle voi tulla myös muita valvoja-statuksen omaavia ampujia.

Valvojiksi hyväksytyt henkilöt, jotka eivät ole maksaneet kausimaksua saavat yhden ammuntavuoron jokaisesta pitämästään avoimesta/yleisestä valvontavuorosta. Yleiset valvontavuorot, jotka ovat auki kaikille kriteerit täyttäville harrastajille, löytyvät ”Valvontavuorot” sivuilta. Radan toimintaa koordinoidaan myös WhatsApp ryhmän kautta.

Ratamaksu (kertamaksu) mahdollistaa avoimet/yleiset ratavuorot, toimintaan tutustumisen tai muun satunnaisemman radalla ampumisen. Siitä ei ole tarkoitus tehdä pääasiallista maksumuotoa toimintaradalle toiminnan vakiinnuttua, vaan se täydentää kausimaksua jotta satunnaistarpeet saadaan hoidettua. Ratamaksu maksetaan valvojalle (MobilePay).

 

Radalla ampuminen edellyttää:

1) Ampujan vakuutus  ( esim. 1) Metsästäjävakuutus, 2) Reserviläisten ampumaturva tai 3) lajiliiton lisenssi esim. SAL, SAHL. Poikkeuksen muodostavat ammuntaan tutustuvat henkilöt, jotka ovat vakuutettuja yhdistyksen vakuutuksen puitteissa, eikä heiltä vaadita erillistä vakuutusta).

2) SRA, IPSC, IDPA tai vastaava turvallisen ampujan tutkinto

3) Perus ensiaputaidot (esim. kiristys- ja painesiteen käyttö)

4) Näkö- ja kuulosuojaimet

5) Omat taulut sekä paikat (ei koske TaRun jäseniä)

Kohdista 1-3 voidaan poiketa tapauskohtaisesti  valvojan suostumuksella, esimerkkinä koulutus- ja tutustumistilaisuudet. Näkö- ja kuulosuojaimet ovat aina pakollisia. Hylsyt kerätään ammunnan päätyttyä.

Jos olet tulossa radalle ensimmäistä kertaa, ota yhteyttä valvojaan vähintään päivää ennen vuoroa.

 

Yllä oleva ilmakuva on otettu toukokuussa 2022 vallien rakentamisen jälkeen. Vallien rakentaminen on vielä kesken, mutta rata on toimintakuntoinen.

Yllä oleva ilmakuva on otettu kesällä 2022 ennen vallien rakentamista.

Radalla noudatetaan Lahnuksen yleisiä turvallisuus- ja rataohjeistuksia sekä kaikkia radalla voimassa olevan ympäristöluvan määräyksiä. Tilapäisvaiheessa radalla noudatetaan samoja periaatteita kuin Lahnuksen 22-monikäyttöradalla.

 

 

 

Radalla saa ampua vain .22-kaliiperin reunasytytteisillä patruunoilla (monikäyttöradan säännöistä poiketen kaikki .22-kaliiperin patruunat ovat toimintaradalla sallittuja).

Radalla on sallittua ampua vain luotiloukkuihin ympäristöluvassa sallittuun ilmansuuntaan (koillinen). Maalitaulut kiinnitetään loukkujen eteen niin että taulu on kokonaisuudessaan luotiloukun suuaukon alueella ja taulun ympärille jätetään turvamarginaali jotta ohilaukauksetkin ohjautuvat luotiloukkuihin. Mini-, mikro- tai ositettuja tauluja käytettäessä useamman taulun kiinnittäminen saman luotiloukun eteen on sallittua kunhan edellä mainittua ohjeistusta taulujen asettelusta ja turvamarginaaleista noudatetaan. No-shoot taulujen kiinnittäminen osin luotiloukun suuaukon ulkopuolelle on sallittua. Lisää taulujen kiinnittämisestä sekä muita ohjeita täältä=>

Ennen kun aloitat ammunnan varmista että luotiloukun lyijynkeräysastia on kiinnitetty hyvin ja se on ehjä. Loukkuihin joissa on rikkoutunut keräysastia ei saa ampua!

Metallimaalien käyttö ei ole radalla sallittua (pois lukien konteissa olevat maalit) mutta läpäisevästä materiaalista tehtyjä kaatuvia maaleja saa käyttää. Tällöin maalien läpäisevyys on todennettava ennen ampumista sen varmistamiseksi että luodit saadaan kerättyä luotiloukkuihin.

Hylsyt on kerättävä radalta ammunnan päätteeksi ja ammutut laukaukset merkattava ratapäiväkirjaan. Käytetyt taulut viedään kierrätykseen ja roskat parkkipaikalla olevaan roskalaatikkoon.

Ampujilla tulee olla mukana omat taulut ja paikat (TaRun valvontavuoroilla sekä TaRun valvojille/ jäsenille SRA-tauluja paikan päällä).

 

Ajo-ohjeet

 

Aja suoraan portilta tulevaa tietä vasemmalla kääntyvän .22 Monitoimiradan risteyksen ja vasemmalla olevan keltaisen toimistokopin ohi, kunnes näet vasemmalle osoittavat kyltit ”Hirvirata 75m” ja ”Kiväärirata 100m” sekä oikealle osoittavan kyltin ” .22LR Toimintarata”. Käänny tästä Y-risteyksestä oikealle. Saavuttuasi montun yläosan aukealle voit pysäköidä autosi niin että se ei estä ajoa radan oikeanpuoleiselle (eteläinen) ajorampille. Mikäli montussa on tilaa, auton voi myös ajaa  oikeanpuoleista ramppia alas parkkipaikalle jonne auto tulee pysäköidä keula rampin suuntaan (tämä mahdollistaa nopean lähdön hätätapauksessa sekä helpottaa lähtöä ahtaasta parkkipaikasta sen täyttyessä).

Hinnasto

Ratamaksut =>          Kausimaksut =>        

Kausimaksu maksetaan suoraan ratayhdityksen tilille.  Kausikorttina ja kausimaksun tositteena käy pankin maksutosite tai kuvakaappaus maksusta.

Yksittäiset ratamaksut suoritettaan MobilePay:llä, valvoja ei ota vastaan käteistä!

Ratakuvaus

 

Rata muodostuu kahdesta suojavallista n. 75 m. ja 50 m. sekä kolmesta radasta. Vallien korkeus on noin 3 m. ja leveys noin 6 metriä.

Rata 1 sijaitsee vallin 1 itäpuolella. Rata 2 sijaitsee vallien 1 ja 2 välissä.  Läntisin ja lyhyin rata 3 sijaitsee ajoramppien välissä vallin 2 länsipuolella.

Ratojen ampumasuunta on koillinen.

.22 Toimintaradan yhteydenottolomake

8 + 9 =