.22 toimintaRATA

Rakenteilla oleva .22 Toimintarata on tarkoitettu reserviläisammuntaan sekä muuhun toiminnalliseen ammuntaan ( esim. SRA,IPSC, IDPA ).
Rata on toistaiseksi koekäytössä kunnes rata saadaan rakenteilla olevien suojavallien myötä täyteen kapasiteettiin ja täysimittainen toiminta voidaan aloittaa suunnitelmien mukaan keväällä 2023.
Valvotut vuorot ilmoitetaan ”Valvontavuorot” sivuilla. Ilmoittaudu valvojalle edellisenä päivänä WhatsAppilla. Ilmoita viestissä: NIMI/Seura/Vakuutus.

 

Radalla noudatetaan Lahnuksen yleisiä turvallisuus- ja rataohjeistuksia sekä kaikkia radalla voimassa olevan ympäristöluvan määräyksiä. Tilapäisvaiheessa radalla noudatetaan samoja periaatteita kuin Lahnuksen 22-monikäyttöradalla.

Radalla ampujilta vaaditaan pääsääntöisesti sarja- tai kausikortti. 22-monikäyttöradan sarja- ja kausikortti pätevät myös 22-toimintaradalla ja rataa käytetään samojen periaatteiden mukaisesti. Ratavalvojan suostumuksella ampuja voi maksaa myös yksittäisen ratamaksun esimerkiksi tutustumis- ja koulutustilaisuuksissa. Kaikki maksut suoritetaan MobilePay:lla (tms. valvojan hyväksymällä maksusoveluksella), ratavalvoja ei käsittele käteistä.

Toimintaradan ampujilta vaaditaan SRA, IPSC, IDPA tai vastaava turvallisen ampujan tutkinto. Mukaan voidaan ottaa valvojan hyväksynnällä myös yksittäisiä ampujia, jotka eivät vielä ole suorittaneet turvallisen ampujan tutkintoa (esimerkkinä koulutus- ja tutustumistilaisuudet).

Ampujilta vaaditaan perus EA taitojen hallintaa, kuten kiristys- ja painesiteen käyttö. EA1/EA2 koulutus ei ole välttämätön, mutta suositeltavaa. Pimeällä ammuttaessa ampujalla tulee olla otsalamppu tai vastaava henkilökohtainen valaisin jolla patruunapesä voidaan tarkastaa ammunnan päätyttyä.

Radalla saa ampua vain .22-kaliiperin reunasytytteisillä patruunoilla (monikäyttöradan säännöistä poiketen kaikki .22-kaliiperin patruunat ovat toimintaradalla sallittuja).

Radalla on sallittua ampua vain luotiloukkuihin ympäristöluvassa sallittuun ilmansuuntaan (koillinen). Maalitaulut kiinnitetään loukkujen eteen niin että taulu on kokonaisuudessaan luotiloukun suuaukon alueella ja taulun ympärille jätetään turvamarginaali jotta ohilaukauksetkin ohjautuvat luotiloukkuihin. Mini-, mikro- tai ositettuja tauluja käytettäessä useamman taulun kiinnittäminen saman luotiloukun eteen on sallittua kunhan edellä mainittua ohjeistusta taulujen asettelusta ja turvamarginaaleista noudatetaan. No-shoot taulujen kiinnittäminen osin luotiloukun suuaukon ulkopuolelle on sallittua. Lisää taulujen kiinnittämisestä sekä muita ohjeita täältä=>

Metallimaalien käyttö ei ole radalla sallittua mutta läpäisevästä materiaalista tehtyjä kaatuvia maaleja saa käyttää. Tällöin maalien läpäisevyys on todennettava ennen ampumista sen varmistamiseksi että luodit saadaan kerättyä luotiloukkuihin.

Hylsyt on kerättävä radalta ammunnan päätteeksi ja ammutut laukaukset merkattava ratapäiväkirjaan. Käytetyt taulut viedään kierrätykseen ja roskat parkkipaikalla olevaan roskalaatikkoon.

 

Ajo-ohjeet

 

Aja suoraan portilta tulevaa tietä kunnes näet vasemalle osoittavat kyltit ”Hirvirata 75m” ja ”Kiväärirata 100m”. Käänny tästä Y-risteyksestä oikealle, Saavuttuasi aukealle käänny uudestaan oikealle ja aja alas oikeanpuoleista ramppia. Pysäköi auto merkitylle paikalle.

Hinnasto

Ratamaksut =>          Kausimaksut =>           Sarjakortit =>

Kausi- tai sarjakortit maksetaan suoraan ratayhdityksen tilille. Sarjakorteja saa ratavalvojalta. Kausikorttina käy pankin maksutosite kausimaksusta.

Yksittäiset ratamaksut suoritettaan MobilePay:llä, valvoja ei ota vastaan käteistä!

Uusien suojavallien ratasuunnitelma

 

Suunnitelmissa on rakentaa kaksi suojavallia n. 75 m. ja 100 m. Pidempää vallia jatketaan radalla olevalla varastokontilla niin että kontti toimii osana suojavallia.

Mahdollisuutena on myös rakentaa kolmas suojavalli 25 m pistoolirataa varten radan länsiosaan.

Vallien korkeus on noin 2,5-3 m. ja maksimi leveys noin 6 metriä.

Valleja rakentamaan on valittu usean ehdokkaan joukosta urakkaan parhaiten sopiva, kokenut ja luotettava urakoitsija. Vallirakentamiseen on maanomistaja sekä kaikkien asianomaisten sidosryhmien lupa.

.22 Toimintaradan yhteydenottolomake

12 + 13 =