Jaokset

Kiväärijaosto

Jyrki Pulkkanen ja Peik Salonen 

.22 –jaosto

Ville Kinnunen

22 SRA–jaosto

Ville Kinnunen