YHDISTYS

Espoon ampumaratayhdistys (AMRY) on Espoon kaupungin sekä espoolaisten ja kauniaislaisten ampuma-, metsästys- ja riistanhoitoyhdistysten perustama yhdistys. Sen jäseninä toimivat alla luetellut Espoon ampumaratayhdistyksen jäsenseurat.

Yhdistyksen tarkoituksena on ampumaurheilun kaikinpuolinen edistäminen Espoon kaupungissa ja pääkaupunkiseudulla. Tämän tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on rakentanut Espoon kaupungilta vuokratulle tilalle ampumaradan Lahnukseen ja ylläpitää sitä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa testamentteja, lahjoituksia ja muuta taloudellista tukea.

Yhdistys järjestää ampumaharjoittelu- ja kilpailutilaisuuksia sekä näihin liittyvää koulutusta. Lahnuksen radalla voi myös suorittaa metsästyslain määräämän ampumakokeen. Espoon ampumaratayhdistyksen jäsenseurat pitävät radalla myös säännöllisiä valvottuja ammuntavuoroja kaikille omilla aseilla harjoitteleville ammunnanharrastajille.

Ampumaratalain 5 §:n mukaisena ratavastaavana toimii Teemu Lähde, Espoon Erätoverit ry.

 

Espoon ampumaratayhdistyksen jäsenseurat