.22 LR Toimintaradan Ratasäännöt

versio 4.1, editoitu 2023/11/16

Nämä säännöt ovat voimassa Lahnuksen .22LR Toimintaradalla. Sääntöjä täydennetään radan käytön myötä.

Radalla noudatetaan Lahnuksen yleisiä turvallisuus- ja rataohjeistuksia sekä kaikkia radalla voimassa olevan ympäristöluvan määräyksiä. Vuorot ovat aina valvottuja, eli ampujat ovat koulutettu valvojiksi tai sellainen valvoo muita.

.22LR Toimintaradalla ampujilta vaaditaan SRA, IPSC, IDPA tai vastaava turvallisen ampujan tutkinto. Valvojan suostumuksella mukaan voidaan ottaa myös yksittäisiä ampujia jotka eivät vielä ole suorittaneet turvallisen ampujan tutkintoa. Ampujilta vaaditaan perus EA taitojen hallintaa, kuten kiristys- ja painesiteen käyttö. EA1/EA2 koulutus ei ole välttämätön, mutta suositeltavaa. Ampujien on aina käytettä silmä- ja kuulosuojaimia.

Radalla ampujilta vaaditaan pääsääntöisesti kausikortti, tästä voidaan poiketa valvojan suostumuksella esimerkiksi tutustumis- ja koulutustilaisuuksissa. Yleiset (ampumaratayhdistyksen Web-sivulla julkaistut) ratavuorot ovat kaikille radan kriteerit täyttäville ampujille avoimia ja niihin osallistuminen voidaan maksaa kertamaksulla.

Kaikki maksut suoritetaan MobilePay:lla (tai muulla ratavalvojan hyväksymällä maksutavalla) ratavalvoja ei pääsääntöisesti käsittele käteistä.

Radalla saa ampua vain .22-kaliiperin reunasytytteisillä patruunoilla (monikäyttöradan säännöistä poiketen kaikki .22-kaliiperin patruunat ovat toimintaradalla sallittuja).

Ympäristöluvan mukainen ampumasuunta on koilliseen ja ammuttaessa vähimmäisetäisyys tauluille on 25 metriä.

Radalla on sallittua ampua vain luotiloukkuihin. Maalitaulut kiinnitetään loukkujen eteen niin että taulu on kokonaisuudessaan luotiloukun suuaukon alueella ja taulun ympärille jätetään turvamarginaali jotta ohilaukauksetkin ohjautuvat luotiloukkuihin. Mini-, mikro- tai ositettuja tauluja käytettäessä useamman taulun kiinnittäminen saman luotiloukun eteen on sallittua kunhan edellä mainittua ohjeistusta taulujen asettelusta ja turvamarginaaleista noudatetaan. No-shoot taulujen kiinnittäminen osin luotiloukun suuaukon ulkopuolelle on sallittua.

Metallimaalien käyttö ei ole radalla sallittua mutta läpäisevästä materiaalista tehtyjä kaatuvia maaleja saa käyttää. Tällöin maalien läpäisevyys on todennettava ennen ampumista sen varmistamiseksi että luodit saadaan kerättyä luotiloukkuihin.

Hylsyt on kerättävä radalta ammunnan päätteeksi. Tätä varten toimistossa on aukileikattuja 5L pönttöjä. Ampujat, maksutavat, valvoja, ammunta-aika ja ammutut laukaukset on merkattava ratapäiväkirjaan. Irrota käytetyt taulut, etteivät ne jää likoamaan sateeseen. Muoveille on oma roskasanko toimistossa. Roskat viedään portin edustalla oleviin 600L roskalaatikoihin.

!!!! Huomioitavaa !!!!

Taulujen kiinnitys

Alla kuva väärin kiinnitetystä taulusta. Kuvassa taulun yläneliö on kiinnitysriman ja reunalistan päällä tai liian lähellä sitä. Tämän seurauksena rimat ja listat rikkoutuvat       

Alla OIKEIN kiinnitettyjä tauluja. Loukut ovat lähtökohtaisesti tehty Practical tauluille ja näin ollen ovat hieman pieniä SRA tauluihin, joten taulut on aseteltava huolellisesti. Pienempiin loukkuihin taulut pitää taittaa.

Montun toimistossa on erilaisia lisälaitteita (seiniä etc.) jota saa käyttää. Ne on käytön jälkeen korjattava takaisin paikoilleen.

Toimistossa ja sen takana on puutavaraa jolla voi korjata rikkoutuneita taulukehyksiä tms.