Lahnuksen .22LR Toimintaradan säännöt

versio 4.1, editoitu 2023/11/16

Nämä säännöt ovat tilapäisesti voimassa Lahnuksen .22LR Toimintaradalla. Sääntöjä täydennetään radan käytön myötä.

Radalla noudatetaan Lahnuksen yleisiä turvallisuus- ja rataohjeistuksia sekä kaikkia radalla voimassa olevan ympäristöluvan määräyksiä.

Tilapäisvaiheessa radalla noudatetaan samoja periaatteita kuin Lahnuksen .22LR Monikäyttöradalla. Monikäyttöradan maksut pätevät myös .22LR Toimintaradalla ja rataa käytetään samojen periaatteiden mukaisesti.

Radalla ampumisen tulee olla valvottua ja valvojien suhteen pätevät samat oikeudet, edellytykset ja koulutusvaatimukset kuin 22LR Monikäyttöradalla. Valvojan täytyy olla paikalla radalla ammunnan aikana eli valvonta Monikäyttöradalta käsin ei täytä ympäristöluvan vaatimusta. Ilman valvojaa tapahtuva itsenäinen ampumatoiminta ei ole radalla sallittua ympäristölupamääräysten johdosta.

.22LR Toimintaradalla ampujilta vaaditaan SRA, IPSC, IDPA tai vastaava turvallisen ampujan tutkinto. Valvojan suostumuksella mukaan voidaan ottaa myös yksittäisiä ampujia jotka eivät vielä ole suorittaneet turvallisen ampujan tutkintoa. Ampujilta vaaditaan perus EA taitojen hallintaa, kuten kiristys- ja painesiteen käyttö. EA1/EA2 koulutus ei ole välttämätön, mutta suositeltavaa. Ampujien on aina käytettä silmä- ja kuulosuojaimia.

Radalla ampujilta vaaditaan pääsääntöisesti kausikortti, tästä voidaan poiketa valvojan suostumuksella esimerkiksi tutustumis- ja koulutustilaisuuksissa. Yleiset (ampumaratayhdistyksen Web-sivulla julkaistut) ratavuorot ovat kaikille radan kriteerit täyttäville ampujille avoimia ja niihin osallistuminen voidaan maksaa kertamaksulla.

Kaikki maksut suoritetaan MobilePay:lla (tai muulla ratavalvojan hyväksymällä maksutavalla) ratavalvoja ei pääsääntöisesti käsittele käteistä.

Radalla saa ampua vain .22-kaliiperin reunasytytteisillä patruunoilla (monikäyttöradan säännöistä poiketen kaikki .22-kaliiperin patruunat ovat toimintaradalla sallittuja).

Ympäristöluvan mukainen ampumasuunta on koilliseen ja ammuttaessa vähimmäisetäisyys tauluille on 25 metriä.

Radalla on sallittua ampua vain luotiloukkuihin. Maalitaulut kiinnitetään loukkujen eteen niin että taulu on kokonaisuudessaan luotiloukun suuaukon alueella ja taulun ympärille jätetään turvamarginaali jotta ohilaukauksetkin ohjautuvat luotiloukkuihin. Mini-, mikro- tai ositettuja tauluja käytettäessä useamman taulun kiinnittäminen saman luotiloukun eteen on sallittua kunhan edellä mainittua ohjeistusta taulujen asettelusta ja turvamarginaaleista noudatetaan. No-shoot taulujen kiinnittäminen osin luotiloukun suuaukon ulkopuolelle on sallittua.

Metallimaalien käyttö ei ole radalla sallittua mutta läpäisevästä materiaalista tehtyjä kaatuvia maaleja saa käyttää. Tällöin maalien läpäisevyys on todennettava ennen ampumista sen varmistamiseksi että luodit saadaan kerättyä luotiloukkuihin.

Hylsyt on kerättävä radalta ammunnan päätteeksi ja ammutut laukaukset merkattava ratapäiväkirjaan. Käytetyt taulut viedään kierrätykseen ja muut roskat viedään postin edustalla olevaan roskalaatikkoon.