Tilitysohjeet

Ratamaksujen tilitysohjeet

Tilityskäytännössä on mietitty monia asioita. Maksun tekstikenttään tulee tiivistettynä ne asiat, joiden avulla pystymme seuraamaan ampumaratojen maksuja ratakohtaisesti. Nämä tiedot pitää merkitä alla olevan ohjeen mukaisesti.

  1. Laske radan seurantalomakkeella AMRY:n osuus
  2. Laske samalla seuralle tilitettävä osuus
  3. Maksa AMRY:n tilille FI44 5720 2320 0410 01 AMRY:n osuus esim. 160€. Laita tilisiirron viesti kenttään: PVM / Rata / Ratamaksut yhteensä ( Esimerkiksi: 29.4.2021 / 100m rata / 200€)
  4. Maksa seuran tilille seuran osuus. Laita tilisiirron viesti kenttään: PVM / Rata / Ratamaksut yhteensä ( 29.4.2021 / 100m rata / 40€)   // Huom. TaRun valvojien seuralle tehtävät tilitykset tehdään vuoden lopussa kertamaksuna. Ole yhteydessä TaRu:n ratavastaavaan tai Heikki Valkonen  tarkempien ohjeiden puitteissa.

Esimerkki:

Valvoja on kerännyt 75m hirviradalla 1.8.2021 pidetyllä vuorolla yhteensä 200 euroa ratamaksuja, joista 150 euroa kuulu AMRY:lle ja 50 euroa valvovalle seuralle. Maksu suoritetaan AMRY:n tilille 150 euroa ja viestikenttään tieto: 1.8.2021/75m hirvi/200 eur. Loppusumma tilitetään kunkin seuran erillisten ohjeiden mukaan seuralle.

Päivämäärästä nähdään mistä vuorosta ja seurasta on kyse, jos vaikka maksat seuraavana päivänä, tai parin päivän päästä.

Radasta nähdään mille tilille tulot kirjataan kirjanpidossa.

Ratamaksut yhteensä kohta täsmää jaettavat tulot seurojen ja AMRY:n kirjapitoa varten.

 

Ota ratapäiväkirjasta kuva kännykällä ja lähetä se ratavastaavalle (ratavastaavien tiedot löydät ”valvontavuorot” osiosta) Tämän jälkeen voit irroittaa päiväkirjan alaosan (mikäli sellainen on olemassa) saksilla ja ottaa mukaasi, jotta sinulla on tarvittavat tiedot tilitystä varten. Jos irrotat alaosan vain päiväkirjan sivun yläosa jää kansioon. Sakset pidetään kansion mukana narulla. Lomakkeen kääntöpuolella on täsmäohjeita.

Ratamaksujen jako Seuran ja Amryn välillä

Alla hinnat jäsenille ja vieraille

Suluissa() näkyy Amry:lle tilitettävä osuus, jäljelle jäävä osuus tilitetään valvovalle seuralle ohjeiden mukaan. Esim TaRu:lle tehdään tilitykset valvojille annettujen ohjeiden mukaan kerran vuodessa kauden loputtua.

 

Ratamaksut: Kausi 2023  24.4. – 31.3. Jäsen Vieras
   Ampuja € (AMRY:lle)
HIRVIRATA 75m -sisältää 20 laukausta 15€ (10) 30€ (20)
KIVÄÄRIRATA 100m -sisältää 20 laukausta 15€ (10) 30€ (20)

Kaikki pienikaliperiset radat (ei laukausrajaa)

Pienoiskivääri-, .22-Monitoimi- sekä .22-Toimintarata

10€ (8) 20€ (16)
SARJAkortti hirvi tai 100m (10/5 kert 20 ls) 125€ (100) 125€ (100)
SARJAkortti (vain .22 Monitoimirata (10/5 kert.)) 75 € (60) 75€ (60)
Kausikortti (vain .22 Toimintarata) 1.4.-31.3. 150 € 300 €

Sarjakorttien myynti

Jokainen valvova seura myy valvontavuorollaan sarjakortteja halukkaille jäsenille ja/tai vieraille. Jokaisella seuralla on hallussaan oman numeroidut sarjakortit (jos sarjakortit käy vähiin, niin niitä voi seurat kuitata lisää hirviradan ratavastaavalta). Kuittaa myydyt kortit oman seurasi kuittauslistaan (malli)

Sarjakorttien tilitysohjeet

Jos joku ostaa sarjakortteja sinulta radalla käteisellä tai mobile pay:llä tai jollain muulla, maksa omalta tililtäsi sarjakortin AMRY:n osuus AMRY:n tilille FI44 5720 2320 0410 01 ja loppu oman seurasi tilille seurasi tilityskäytännön mukaisesti. Laita tilinsiirron viestikenttään: #Numero, Seura, Henkilö (esim. Sarjakortti #108 / E-K RHY / Matti Meikäläinen)

Huom! Nämä sarjakorttien maksut tehdään jokainen erillisillä tilisiirroilla ratamaksujen tilityksistä. Tilimaksussa näkyy lähettäjän nimi = valvoja.  Muista tiedoista saamme kirjattu tilityksen oikealle tilille kirjanpitoon.

Huom! Älä laske sarjakorttien maksuja yhteenvetoon. Merkitse kuitenkin ratapäiväkirjaan sarjakorttilaisista kortin numero, niin pysytään kärryillä korttien käytöstä.

Kausimaksujen tilitysohjeet

Kausimaksu maksetaan AMRY:n tilille FI44 5720 2320 0410 01

Pankkisiirron viestiksi:

Toimintarata kausimaksu / <SEURA> tai Vieras / <NIMI>

 

Pankin maksutosite toimii kausikorttina (printti tai kuvakaappaus).

Huom! Vuotuinen kausimaksu (1.4. – 31.3.) on voimassa vain .22 – Toimintaradalla.